ชุมชนบ้านโคกเมือง

การท่องเที่ยวภายในชุมชน

การท่องเที่ยวภายในชุมชน

 • โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง

  โฮมเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC ( Otop Village Champion) ในปี 2549 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม...

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP

  บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าไหมและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และยังมี ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทย...

  อ่านเพิ่มเติม...

บ้านโคกเมือง
กิจกรรมท่องเที่ยว

 

ศึกษาโบราณสถาน

 

ปั่นจักรยานชุมชน

 

ดูวิถีชีวิตของชุมชน

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน

สถานที่ท่องเที่ยว

 • กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง

  กุฎิฤาษีบ้านโคกเมือง

  กุฎิฤาษีประกอบด้วย ปรางค์ศิลาแลง ซึ่งบางตอนมีหินทรายประกอบกรอบประตูหินทราย ประตูด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา ประตูอีก 3 ด้านเป็นประตูหลอก และบรรณาลัยหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมทำด้วยศิลาแลงซึ่งมีประตูสองชั้นไม่มีหน้าต่าง อยู่ภายในวงล้อมของกำแพงศิลาแลง ซึ่งมีส่วนประดับเป็นทับหลังกำแพง

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ปราสาทเขาปลายบัด

  ปราสาทเขาปลายบัด

  มีลักษณะปราสาทก่อด้วยอิฐขัดเรียบไม่สอปูนมีประตูอยู่ด้านทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก จากร่องรอยพอจะสันนิษฐานรูปร่าง ได้ว่าอาคารหนึ่งเป็นรูปปรางค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงก่อหินทรายประกอบอิฐ ใช้หินทรายเป็นเสากรอบประตู ทับหลังและส่วนโครงสร้างอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความแข็งแรง

  อ่านเพิ่มเติม...

 • ปราสาทเมืองต่ำ

  ปราสาทเมืองต่ำ

  ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากอำเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากปราสาทพนมรุ้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 8 กิโลเมตร ระยะห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 60 กิโลเมตร

  อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพกิจกรรม

ที่ตั้ง
ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์, 31140
โทรศัพท์
อบต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โทร. 044 666 2478
คุณส้มเกลี้ยง สืบวัน (ประธานโฮมสเตย์) โทร. 08 8193 8840
คุณประสิทธิ์ ลอยประโคน (ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว) โทร. 08 6721 1789