1. ที่พักโฮมเตย์
 2. ศึกษาโบราณสถาน
 3. ปั่นจักรยานชมชุมชน
 4. เดินป่าเขาปลายบัด
 5. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานที่วัดป่า
 6. ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา
 7. หัดทอเสื่อกก ทอผ้าไหม
 8. ดูวิถีชีวิตของชุมชน
 9. ใส่บาตรยามเช้า
 10. ชมตลาดเช้า-เย็น
 11. ฝึกทำอาหารพื้นบ้าน
 12. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 13. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
 14. ชมสินค้า OTOP สวนเกษตรอินทรีย์
HomeStay
 

 

HomeStay
บายศรี
เสื่อ
 
ปราสาทเขาต่ำ
การเกษตร
HomeStay

บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่ผลิตผ้าไหมและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และยังมี ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP เริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผ้าพื้นเมือง

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP
 

การทอผ้าไหม โดยมีลายเอกลักษณ์คือลายผักกูด เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว ในปี 2549ได้รับรางวัลการประกวดหมู่บ้าน OVC (OTOP VILLAGE CHAMPION)

อบต.จรเข้มากเห็นควรส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวต่อจึงสนับสนุนการพัฒนาโฮมสเตย์และผลิตภัณฑ์OTOPให้เป็นมาตรฐานสากล ปี 2550 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญบารายไหมไทยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)ระดับ 4 ดาวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 60 กิโลเมตร

หมายเลขติดต่อสอบถาม : 044 – 666247- 8 9 ต่ อ 14,16 , 086-7211789

โฮมเตย์บ้านโคกเมืองได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เข้าพักชมวิถีชีวิตชาวบ้าน มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย เช่น กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มถักไหมพรม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 80 ของหมู่บ้าน OVC ( Otop Village Champion) ในปี 2549 ประเภทหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจากหมู่บ้านนี้เป็นที่ตั้งของปราสาทเมืองต่ำและมีการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ คือ ผ้าทอ หรือที่เรียกว่า ผ้าไหมลายผักกูด หัตถกรรมชั้นดีที่ชาวบ้านนิยมทำกันมาตั้งแต่โบราณจากรุ่น สู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสื่อกก ที่มีลวดลายสวยงามไม่แพ้ใครเช่นเดียวกัน บ้านโคกเมืองอยู่ติดกับปราสาทเมืองต่ำแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบุรีรัมย์

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
 

ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต

สถานที่ตั้ง :  บ.โคกเมือง ต.จรเข้มาก อ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ สำหรับบ้านโคกเมือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 64 กิโลเมตร ที่ตั้งหมู่บ้านแยกจากถนนสายบุรีรัมย์-บ้านกรวด เข้าไปตามถนนลาดยางสายประโคนชัย-พนมรุ้ง ก่อนจะถึงเขาพนมรุ้งจะมีทางแยกซ้ายเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หมายเลขติดต่อสอบถาม :  088-1938840

โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง