แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน

มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลายรูปแบบในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

ระบบสาธารณูปโภค / สิ่งอำนวยความสะดวกภายในชุมชน

  • ลานจอดรถ
  • ไฟฟ้า
  • ประปา
  • การรักษาความปลอดภัย
  • ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
  • ป้ายบอกทาง
  • ร้านอาหาร
  • ร้านขายของที่ระลึก
  • ระบบการติดต่อสื่อสาร
HomeStay
HomeStay
HomeStay