1. ที่พักโฮมเตย์
 2. ศึกษาโบราณสถาน
 3. ปั่นจักรยานชมชุมชน
 4. เดินป่าเขาปลายบัด
 5. ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิวิปัสนากรรมฐานที่วัดป่า
 6. ทดลองทำแปลงปลูกผัก ทำนา
 7. หัดทอเสื่อกก ทอผ้าไหม
 8. ดูวิถีชีวิตของชุมชน
 9. ใส่บาตรยามเช้า
 10. ชมตลาดเช้า-เย็น
 11. ฝึกทำอาหารพื้นบ้าน
 12. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ
 13. ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน
 14. ชมสินค้า OTOP สวนเกษตรอินทรีย์
HomeStay
 

 

HomeStay
บายศรี
เสื่อ
 
ปราสาทเขาต่ำ
การเกษตร
HomeStay