วิสาหกิจชุมชน ข้าวหอมมะลิ ข้าวฮางภูเขาไฟ ก่อตั้งเมื่อ 18 ธันวาคม 2554 มีสมาชิกทั้งหมด 17 คน สามารถเที่ยวชม เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น สามารถเที่ยวชมและหาซื้อเป็นของฝาก หรือจะซื้อไปรับประทานเอง เป็นข้าวหอมมะลิที่มีแหล่งปลูกในท้องถิ่นซึ่งมีแร่ธาตุจากแหล่งที่เคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วมาผลิตเป็นข้าวฮางซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมีวิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารสูง ได้รับมาตรฐาน มผช. ระดับ 5 ดาว ในปี 2555

อ่านเพิ่มเติม...

"แรงบันดาลใจของครูแจ๊ค เวลาเราได้ยินเสียงดนตรีกันตรึมแล้วมันเกิดความรักมาก คือได้ฟังแล้วมีความสุข เลยปลูกฝังมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย ก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่า ถ้ามีโอกาสต้องเรียน ต้องเป็นตรงนี้ให้ได้ เริ่มลงมือเดินหน้าสานความฝันนั้น ด้วยการเริ่มฝึกหัดเด็ก ๆ ในตำบลให้หัดกันตรึม และพาออกงานแสดงเปิดหมวกตามที่ต่าง ๆ เพื่อหาเงินไปสร้างศูนย์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านไว้สำหรับใช้จัดแสดงกันตรึม แม้ว่าบางครั้งเขาจะต้องพบกับอุปสรรคบ้างก็ตาม สามารถสร้างศูนย์ดนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านเขาพนมรุ้งได้สำเร็จ โดย ใช้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดง และเป็นสำนักงานของนักแสดงกันตรึม ทำให้มีเด็ก ๆ เข้ามาเรียนกันตรึม ณ ศูนย์แห่งนี้มากขึ้น โดยครูแจ๊คก็สอนวิชาให้ฟรี ๆ ไม่เก็บเงินแม้แต่บาทเดียว

อ่านเพิ่มเติม...

ตำบลจรเข้มาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว ชาวบ้านจึงคิดผลิตสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้เสริมให้กับครอบครัว และเนื่องจากตำบลจรเข้มาก มีโบราณสถานที่เก่าแก่ คือ ปราสาทเมืองต่ำ และบ้านบุก็ติดกับ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม จึงมีการผลิตของที่ระลึกเกี่ยวกับปราสาทเมืองต่ำ และ ปราสาทเขาพนมรุ้ง เช่น รูปหล่อปราสาทเขาพนมรุ้ง, ทัพหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์, นางอัปสราร่ายรำฯลฯ ซึ่งทำด้วยปูน ปลาสเตอร์ แต่ประสบปัญหาวัตถุดิบหายาก,ต้นทุนการผลิตสูง จึงเกิดการรวมกลุ่มขึ้นระหว่างหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 17 ตำบลจรข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมา เรียกว่า “กลุ่มผลิตทัพหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์” ก่อตั้งกลุ่มเมื่อปี 2547

อ่านเพิ่มเติม...

เป็นโบราณสถานขนาดเล็กหลังเดียวก่อสร้างด้วยศิลาแลง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกผนังด้านทิศใต้เจาะเป็นช่องหน้าต่าง โบราณสถานแห่งนี้จัดอยู่ในกลุ่ม ศาสนสถานที่พักประจำคนเดินทางจำนวนหนึ่งใน จำนวน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ( พ.ศ.1724 ราว พ.ศ.1761) แห่งอาณาจักรขอม โปรดให้สร้างขึ้นจากเมืองพระนครหลวง มายังเมืองพิมายตามที่ปรากฏในศิลาจารึก ปราสาทพระขรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 17 เพื่อเป็นอโรคยาศาลาสำหรับผู้ที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมที่ปราสาทเมืองต่ำตัวปราสาทประกอบด้วยปรางค์ศิลาแลง มีกรอบประตูเป็นหินทรายด้านหน้าทำเป็นมุขยื่นออกมา ส่วนประตูอีกสามด้านทำเป็นประตูหลอก รอบ ๆ ตัวปราสาทมองเห็นร่องรอยของกำแพงศิลาแลงอยู่โดยรอบแต่พังทลายลงมาเกือบหมดยังคงอยู่เฉพาะส่วนฐาน ด้านบนของปรางค์ด้านตะวันตก มีรูปจำหลักเทพประจำทิศคือพระยมทรงควายมีบรรณาลัยทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแลงอยู่ภายในกำแพงประดับด้วยหินสลักรูปนาค แต่เนื่องจากศิลปะการสลักและลวดลายต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมอื่น ๆ จึงสันนิษฐานว่าอาจมีการปรับปรุงขึ้นใหม่ในภายหลังในราวพุทธศตวรรษที่ 18

อ่านเพิ่มเติม...